Będąc Szpiczastym możesz wspierać programy Fundacji Urszuli Smok „Podaruj Życie”.

Wiele lat temu, dzięki wsparciu ludzi takich jak SZPICZAŚCI, Urszula Smok pokonała białaczkę, wróciła do zdrowia i postanowiła utworzyć fundację, która od 2001 r. pomaga dzieciom chorym na białaczkę i inne nowotwory.

ALARMOWY FUNDUSZ SZPICZASTYCH

to przyznawanie zapomóg podopiecznym znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, na przykład: pokrycie kosztów leczenia szpitalnego nieubezpieczonego pacjenta, czy też remontu pomieszczeń umożliwiającego powrót ze szpitala.

SZPICZASTY PARASOL

towarzyszenie i kompleksowa opieka nad osamotnionym pacjentem, który po opuszczeniu szpitala razem ze swoją rodziną potrzebuje wielowymiarowej pomocy, m.in.: wsparcia, doradztwa, zakupu leków, pokrycia kosztów przejazdów do szpitala, konsultacji medycznych, rehabilitacji itd.

EDUKACJA ZDROWOTNA

przybliżenie świata chorych, ich aktywizacja, popularyzacja idei dawstwa szpiku, a także organizowanie kampanii społecznych i konferencji dot. profilaktyki i objęcia właściwą opieką pacjentów z chorobą nowotworową.

Działając razem możemy wygrać z białaczką!